Oslokonference

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslokonference

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Drammen stasjon, rom A

Se programmet for konferencen her
.

Frogner hovedgaard

Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!

Rygaard, tagstol
Rygaard på Østfyn. Restaureringshåndværkere laver opmåling og foretager en bygningsarkæologisk undersøgelse af den sengotiske tagkonstruktion over nordfløjen. Ebbe Hædersdal foto 2011.

Undervisning

Her kan du eller din institution give en kort præsentation af jeres undervisning i bygningsarkæologi og relaterede emner, studenterrapporter etc. Er du interesseret, så henvend dig venligst til webmaster (se nederst på siden) og få oplysninger om hvordan og på hvilke vilkår. Indleveret materiale kan også blive publiceret i nyhedsbrevene, som sendes ud til en lang række kolleger i de nordiske lande. Bemærk at Buildings-archaeology.net ikke publicerer kommercielt materiale.

Buildings-archaeology.net søger frivillige redaktører i de nordiske lande. Er du interesseret i at være med til at formidle viden om bygningsarkæologi eller relaterede emner og aktuelle undersøgelser i dit land, er du også velkommen til at kontakte webmaster.

Odense adelige Jomfrukloster, kælderOdense adelige Jomfrukloster, nordfacade
Tv. Rygaard, detalje af den sengotiske tagkonstruktion. Th. Rygaard. Spindeltrappe fra ca. 1590 i den sydlige fløjs trappetårn. Ebbe Hædersdal foto 2011.