Oslo-konference 2011

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslo-konference 2011

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Drammen stasjon, rom A

Se programmet for konferencen her
.Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!

Tidsskriftet Bygningsarkæologiske Studier
Tidsskriftet Bygningsarkæologiske Studier er udkommet siden 1984 med indtil vider 19 numre. Ebbe Hædersdal foto 2009.

Publikationer

Her kan du eller din institution give en kort præsentation af jeres seneste publikationer, artikler etc.. Er du interesseret, så henvend dig venligst til webmaster (se nederst på siden) og få oplysninger om hvordan og på hvilke vilkår. Indleveret materiale kan også blive publiceret i nyhedsbrevene, som sendes ud til en lang række kolleger i de nordiske lande. Bemærk at Buildings-archaeology.net ikke publicerer kommercielt materiale.

Buildings-archaeology.net søger frivillige redaktører i de nordiske lande. Er du interesseret i at være med til at formidle viden om bygningsarkæologi eller relaterede emner og aktuelle undersøgelser, publikationer etc. i dit land, er du velkommen til at kontakte webmaster.

Bygningsarkaeologiske Studier 2006-2008Bygningsarkæologiske Studier
Tidsskriftet Bygningsarkæologiske Studier er udkommet siden 1984 med indtil videre 19 numre med en lang række artikler om emner som land- og byhuse, herregårde, kirker, vinduer og vinduesprofiler, tømrernumre, døre og dørprofiler, tagværker m.m. Tidsskriftet publicerer således iagttagelser af arkitektur-, konstruktions-, bebyggelses- og bolighistorisk art. Tidsskriftet udgiver både store og små bidrag og gerne aktuelle undersøgelser. Tidsskriftets målgruppe er arkitekter, arkæologer, kunsthistorikere, etnologer og restaureringshåndværkere. Tegninger og opmålinger prioriteres højt som illustrationsmateriale. Tidsskriftet er i de senere år overgået til digital produktion og indeholder fra og med det sidste nummer også farveillustrationer. 1988-nummeret indeholder engelske resuméer for de første numre af tidsskriftet, derefter er de publiceret i de enkelte numre. 1993- og 1998-numrene indeholder – ligesom det kommende nummer vil gøre – person- og stedregistre for de foregående numre.

Henvendelser angående tidsskriftet, artikler o. a. kan ske her.

Hvis du klikker på billedet til venstre, vil du kunne læse en præsentation af det seneste nummer, der er et temanummer om Nyborg slot.