Om byggnadsarkeologi
Forskning & utbildning

Skottenborg 9A i Viborg flyttas till Den Gamle By!

I samband med Den Gamle Bys kommande utbyggnad med ett 1900-talskvarter förvärvas byggnader från perioden 1880-1940. Det första gatuhuset har plockats isär och deponerats i ett packhus tills det återuppföres. Det rör sig om fastigheten Skottenborg 9A i Viborg som uppfördes på en 1882 utstyckad tomt väster om den gamla stadsgränsen. Den representerar de lägre klassernas byggen under en period, då industrialiseringen och städernas växt tog fart på allvar.

Nyhetsbrevet BA-News2007-01

Konferensprogram

 

Huset uppfördes sannolikt omedelbart efter tomtstyckningen, d v s ca 1882, och omfattade fram till 1924 en bottenvåning och en fullt utnyttjad takvåning. Det fanns fyra lägenheter – två i bottenvåningen och två i takvåningen. 1924 höjdes huset med en våning, medan takstolen återuppfördes och återanvändes som takvåning. Ytterväggarna blev – kanske lite förvånansvärt, men sannolikt för att undvika

sättningsskador – uppförda i en träkonstruktion med en inre brädbeklädnad och en yttre skalmur motsvarande bottenvåningens yttervägg. Huset inrättades med sex lägenheter. I samband med ombyggnaden ändrades även bottenvåningen. Bl.a. revs en port och en liten affär inrättades.

Före nedplockningen av huset gjordes noggranna uppmätningar bl.a. med hjälp av totalstation, vilket ger en noggrannhet på några millimeter. Detta är särskilt viktigt när det gäller fasaderna, som plockas ner i sektioner, kläds med stöd og flyttas i hela bitar – 14 totalt. Grunden måste återuppföras med precis samma ojämnheter och sättningar, som fanns före nedplockningen för att

sektionerna ska gå att foga ihopp. Rummen uppmäts med tumstock och laservattenpass samt fixpunkter från totalstationen. Därmed finns hela uppmätningen tredimensionellt i AutoCAD.

Dessutom genomfördes byggnadsarkeologiska undersökningar för att fastställa husets byggnadshistoria samt de enskilda rummens färgsättning och tapetval. Den Gamle Bys konservator Nynne Sethia utförde den senare delen av projektet. I samband med undersökningarna påträffades många spår efter ändringar, som t.ex. flyttning, upptagning eller igenmurning av dörröppningar och uppförande eller rivning av mellanväggar.

De färgarkeologiska undersökningarna var mycket intressanta. I ett av köken på första våningen fanns t.ex. 19 färgskikt som tillkommit sedan 1924 och i ett vardagsrum i bottenvåningen fanns minst 12-14 tapetskikt över tre färgskikt. Här fanns ett helt århundrades tapetskick bevarat. Det översta av de tre färgskikten var en intressant ”panelmålning” sannolikt från tiden kring 1900. I trappan framkom en fin kvadermålning från tiden före ombyggnaden 1924. Byggnaden har lyckats undgå en omfattande renovering, som skulle ha avlägsnat alla gamla spår – även ombyggnaden 1924 omfattade endast de ändringar som var absolut nödvändiga.

Det är viktigt att göra en grundlig undersökning av en sådan byggnad och att ta så många relevanta prov som möjligt av puts, murbruk, färgskikt, tapeter m.m. innan den plockas isär. För även om den återuppförs med så många av de ursprungliga materialen som möjligt, är det enda som inte går att få med just husets egen historia. Den finns i containern tillsammans med puts, målningsskikt, tapeter och andra byggnadsrester, som inte kan räddas. Ifall man kan kalla en sådan byggnad ett museiföremål, är det snarast dokumentationen som är museiföremålet och byggnaden en avbildning av museiföremålet – så autentisk som möjligt.

Text och foto: Erik Bjerre Fisker, byggnadsarkeolog, Den Gamle By.

Du kan hämta hela nyhetsbrevet här!

Vill du ha en utskriftsversion finns den här!

Denna version skrivs ut som ett A5-häfte (dubbelsidig utskrift, A4-papper liggande format, som viks). Utskriften krävar följande procedur:

  1. Förstasidan (pag. 12 og pag. 1) skrivs ut.

  2. Pappret läggs återigen i skrivaren med den utskrivna sidan uppåt. Pag. 1 bör vända utåt (bort från skrivaren), pag. 12 bör vända inåt (mot skrivaren). Nästa sida (pag. 2 og 11) kan nu skrivas ut, och så har du början på ett häfte, när du viker pappret på mitten.

  3. Sen fortsättar man på samma sätt med sidan 3 (pag. 10 och 3) och 4 (pag. 4 og 9) etc.

Du kan hämta konferensprogrammet här!

Vill du ha en utskriftsversion finns den här!

Till sidans topp

Copyright © 2006-07 buildings-archaeology.net. Updated april 11 2007 | webmaster