Skottenborg 9A i Viborg flyttet til Den gamle By!

I forbindelse med Den Gamle Bys kommende udvidelse med et 1900-tals kvarter, skal der samles bygninger ind fra perioden ca. 1880-1940. Det første gadehus er på nuværende tidspunkt skilt ad og opmagasineret på magasin, indtil det skal genopføres. Det drejer sig om Skottenborg 9A i Viborg, som blev opført på en i 1882 udstykket grund lidt vest for den gamle bygrænse og repræsenterer den lavere klasses byggeri i perioden, hvor industrialiseringen og byernes vokseværk for alvor er i gang.

Nyhedsbrevet BA-News2007-01

Konferenceprogram Nordisk konference

9. Nordiske kirkearkæologiske symposium 7-10. juni 2007. Kontakt Ebbe Nyborg, Nationalmuseet, DK for yderligere oplysninger.

Huset blev formodentlig opført umiddelbart efter grundens udstykning, altså omkring 1882, og stod indtil 1924 i én etage med fuldt udnyttet tagetage. Der var indrettet fire lejligheder – to i stuen og to på loftet. I 1924 blev der bygget en etage ovenpå, men tagværket blev genanvendt som tagværk. Ydervæggene var – lidt overraskende, men sandsynligvis for at undgå sætningsskader – bygget som en

Nordisk ruinseminar 2007

trækonstruktion med indvendig bræddebeklædning og udvendig skalmuring svarende til stueetagens ydermur. Herefter var huset indrettet med seks lejligheder. Ved denne ombygning blev der også ændret på stueetagen, hvor bl.a. en portgennemgang blev sløjfet, og der blev indrettet en lille butik.

Forud for nedtagning af huset er der foretaget nøjagtige opmålinger bl.a. ved hjælp at totalstation, hvilket giver en nøjagtighed på få millimeter. Dette er især vigtigt for facaderne, som blev skilt ad i større sektioner beklædt med en afstivning og flyttet i hele stykker – 14 i alt.Soklen skal her genopføres med nøjagtig samme ujævnheder og sætninger, som oprindeligt, for at sektionerne kan passe dertil. Rummene

blev opmålt med tommestok og laser-vatterlinje samt fikspunkter fra totalstationen. Hele opmålingen findes hermed tredimensionelt i AutoCAD.

Endvidere blev der foretaget bygningsarkæologiske undersøgelser for at fastlægge husets bygningshistorie samt de enkelte rums farver og tapeter. Hertil var Den Gamle Bys konservator, Nynne Sethia, tilknyttet projektet. Der dukkede mange spor af ændringer op, som f.eks. flytning, etablering eller tilmuring af døre og etablering eller fjernelse af skillevægge.

Farveundersøgelserne var meget interessante. I et af køkkenerne på 1. sal viste der sig f.eks. at være op til 19 malingslag siden 1924 og i en stue i stueetagen var der mindst 12-14 tapetlag oven på tre malingslag. Her var et helt århundredes tapetmoder bevaret. Det øverste malingslag var en interessant ”panelbemaling” sandsynligvis fra omkring år 1900. I trappeopgangen fremkom der en fin kvaderbemaling fra før ombygningen i 1924. Bygningen havde heldigvis ikke været udsat for en gennemgribende renovering, hvor gamle spor forsvandt – selv ombygningen i 1924 berørte kun det, som ved den lejlighed skulle ændres.

Det er vigtigt at få undersøgt sådan en bygning grundigt og få udtaget så mange relevante prøver af puds, mørtel, farvelag og tapeter m.v., inden den bliver nedtaget, for selvom den skal genopføres med så mange af de oprindelige materialer som muligt, er noget af det eneste, der ikke kan komme med netop historien. Den ender i containeren sammen med puds, maling, tapeter og andre bygningsdele, som ikke kan reddes. Hvis man skal kalde sådan en bygning en museumsgenstand, er det faktisk dokumentationen, der er museumsgenstanden og selve bygningen et billede af museums-genstanden – så autentisk som muligt.

Tekst og foto: Erik Bjerre Fisker, bygningsarkæolog, Den Gamle By.

Du kan hente hele nyhedsbrevet her!

Ønsker du en folderversion findes den her!

Folderversionen er beregnet til dobbelsidig udskrift, som et lille hefte i A5-formatet. Det kræver følgende fremgangsmåde:

 1. Den første side (pag. 12 og pag. 1) udskrives.

 2. Ved indfødning af ark fra front eller side: Papiret lægges igen i printeren med den udskrevne side vendende opad. Pag. 1 skal vende udad (væk fra printeren), pag. 12 skal vende indad (mod printeren). Næste side (pag. 2 og 11) kan nu udskrives og voilá, så har vi begyndelsen til et hæfte, når vi herefter folder papiret på midten.

 3. Dernæst fortsætter man på samme måde med side 3 (pag. 10 og 3) og 4 (pag. 4 og 9) etc.

Nordisk konference Du kan hente konferenceprogrammet her!

Ønsker du en folderversion findes den her!

INVITATION TIL NORDISK RUINSEMINAR 2007

Nordisk ruinseminar

RUINERNE PÅ BISPESÆDET I KIRKJUBØUR,
FÆRØERNE
17.-21. SEPTEMBER 2007

Formål og baggrund

Seminaret er et led i bestræbelserne på at styrke det nordiske faglige samarbejde i forbindelse med ruinbevaring med udveksling af viden og erfaringer omkring det praktiske arbejde.

Baggrunden for at invitere til Nordisk Ruinseminar på Færøerne er de interessante levn, som findes på øernes middelalderlige bispesæde i Kirkjubøur på Streymoy. Bispegården bestod af et bispegårdskompleks med murede kældre samt tre murede kirker, af hvilke den ene i dag fungerer som øernes eneste middelalderlige sognekirke. Færøerne var del af den norske kirkeprovins, og som sådan var Kirkjubøur øernes kulturelle centrum i godt og vel 400 år. Dette manifesteres også i stedets arkitektur, der radikalt adskiller sig fra øernes bygningskultur iøvrigt.

Både i arkitektonisk og i bevaringsmæssig henseende er ruinerne af såvel nordisk som europæisk interesse. Bispesædets ruiner har tidligt påkaldt sig nordiske fagfolks interesse. Bevaringshistorien og restaureringsdebatten har således et parallelt forløb med, hvad der foregik på området i det øvrige Norden.

De udfordringer, der her påhviler øernes antikvariske myndigheder i dag, vil vi gerne diskutere med nordiske kolleger. Især nu, hvor vi står ved indgangen til en ny fase af bevaringsarbejdet i Kirkjubøur.

Med baggrund i ruinerne i Kirkjubøur vil særlig fokus blive sat på bevaringsproblematik generelt, overdækning af ruiner samt formidling af kulturarven set i et nordisk og europæisk lys.

Rejsen

De tilrejsende deltagere ankommer til lufthavnen Vágar i løbet af mandagen 17. september, hvorefter de bliver kørt med bus til Tórshavn, hvor indkvartering finder sted på Hotel Hafnia i hovedstadens centrum. Seminaret vil blive afholdt på hotellet tirsdag-torsdag. Hjemrejsen finder sted fredag, den 21. september – se iøvrigt oplysninger om tilmelding og pakketilbud fra Green Gate Incoming.

Seminaret

Dag 1 - tirsdag

Formiddag: Bispesædet i Kirkjubøur: Formiddagen helliges indlæg, der belyser stedets middelalderlige fortidsminder samt bevaringsproblematikker, der vedrører disse.

Eftermiddag: Besøg i Kirkjubøur, hvor fortidsminderne besigtiges.

Kirkjubøur. Forrest i billedet ligger resterne af kirketomten Líkhús i den stærkt eroderende skrænt; rester af nordmuren stikker op af terrænnet. Længere mod vest ses den hvidkalkede middelalderlige sognekirke. Ved begge kirker vidner kystsikring om havets stadige nedbrydning af kysten og trussel mod monumenterne. Lidt tilbagetrukket fra kysten ligger domkirkeruinen, Múrurin, og vest for den ses gavlen af bondegården, der er opført på kældermure af bispegården. Foto: S. V. Arge 2002.

Aften: Føroya Fornminnissavn er vært ved en reception i museets udstilling, hvor der bl.a. bliver mulighed at se det middelalderlige kirkeinventar fra Kirkjubøur - de såkaldte Kirkjubøstole.

Dag 2 - onsdag

Heldagsekskursion til Skúvoy og Sandoy: Lokaliteter med særlig tilknytning til øernes religiøse og kirkelige historie besøges - bl.a. kirkegården Ólansgarður på Skúvoy, hvor Sigmundur Brestissøns grav påvises. Ifølge Færingesagaen var det Sigmundur, der indførte kristendommen til øerne, og på sin gård her på stedet var det, at han skulle opføre øernes første kirke. Yderligere beses et par typiske eksempler på den lokale færøske bygdekirke samt interessante arkæologiske lokaliteter.

Dag 3 - torsdag

Formiddag: Indlæg vedr. situationen i de nordiske lande vedr. ruinbevaring.

Eftermiddag: Formiddagens emne fortsættes. Diskussion om det fremtidige nordiske samarbejde. Evaluering. Mulighed for byvandring i det gamle Tórshavn.

Aften: Fest-middag i Nordens Hus.

Tilmelding

I samarbejde med Green Gate Incoming har vi fornøjelsen at kunne tilbyde rejse m.m. som et pakkearrangement med to forskellige rejseforslag med ankomst den 17. september og hjemrejse den 21. september.

Deadline for tilmeldelse til pakkearrangementerne: 15. maj 2007!

Forslag til indlæg og præsentationer indsendes sammen med tilmeldingen. Vi planlægger at udgive indlæggene efterfølgende i rapportform.

Vi regner med maksimum deltagelse på 50 personer.

Pakkearrangement A & B:

Pris for pakkearrangement A og B i enkeltværelse: DKK 6600

Pris for pakkearrangement A og B for ledsager i delt dobbeltværelse: DKK 5400

Inkluderet i pakkearrangement A:

 • Flyrejse fra København 17.09. kl. 19.00 med ankomst Færøerne kl. 20.15
 • Flyrejse fra Færøerne 21.09. kl. 08.15 med ankomst København kl. 11.30
 • Rejseafgifter, afbestillingsforsikring, shuttlebus lufthavn-hotel tur/retur
 • 4 overnatninger i enkeltværelse med morgenmad på Hotel Hafnia

Inkluderet i pakkearrangement B:

 • Flyrejse fra København 17.09. kl. 1230 med ankomst Færøerne kl. 1345
 • Flyrejse fra Færøerne 21.09. kl. 0815 med ankomst København kl. 1130
 • Rejseafgifter, afbestillingsforsikring, shuttlebus lufthavn-hotel tur/retur
 • 4 overnatninger i enkeltværelse med morgenmad på Hotel Hafnia

Deltagergebyr for seminar inklusiv ekskursion 18. & 19.09. finansieres eksternt.

Ledsagergebyr for ekskursioner 18. & 19.09.: DKK 800.

 • 30 hotelværelser + flybilletter (København-Færøerne tur/retur) er reserveret.
 • 20 flybilletter er reserveret til pakke A og 10 flybilletter til pakke B

Green Gate Incoming kan også være behjælpelig med flybilletter fra andre destinationer og særlige ønsker i øvrigt.

Tilmeldelsesaddresse for seminar samt rejse & ophold:

Green Gate Incoming – The Faroe Islands
Undir Bryggjubakka 3
FO-100 Tórshavn
Tlf.: +298 350520
Fax: +298 350521
e-mail: info@greengate.fo
Website: www.greengate.fo
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Símun V. Arge, museumsinspektør
Føroya Fornminnissavn
tlf. +298 310700/+298 220769
svarge@natmus.fo
Hent invitation og program som pdf-fil her!

Nordisk Ruinseminar 2007 modtager støtte fra

Læs mere om, hvordan man kan opnå støtte. Klik på logo'et

Til sidens top

Copyright © 2006-07 buildings-archaeology.net. Updated may 3 2007 | webmaster