Odense adelige Jomfrukloster, tapet

Odense adelige Jomfru-kloster. Tapet fra de sidste to-tre årtier af 1700-årene. Ebbe Hædersdal foto 2010.

Saxegaarden, Oslo

Saxegaarden, Oslo. Bag det nyere panel...
Ebbe Hædersdal foto 2010.

Saxegaarden, Oslo

Saxegaarden, Oslo. Ledningsføringen fortæller om elektricitetens fødsel og rummenes funktion. Ebbe Hædersdal foto 2007.

Charlottenborg, østfløj

Charlottenborg, tidligbarok dør i østfløjen fra 1680-83. Ebbe Hædersdal foto 2010.Charlottenborg. Sydfløjens italienske trappe fra 1672-77.
Ebbe Hædersdal foto 2010.

Oslo-konference 2011

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Drammen stasjon, rom A

Se fredagens konferenceprogram her.

Odda, projekt
Studentenes undersøkelser av ovnshusene på Odda Smelteverk har blitt lagt til grunn for prosjekter for ny bruk. Dag Nilsen foto 2010.

»Bygningsarkeologien – mål og mening«

Innhold
Konferansens tittel åpner for ulike perspektiver på bygningsarkeologisk virksomhet. Noen av disse vil bli presentert første dag i de innledende innleggene basert på konkrete prosjekter og erfaringer.
Se fredagsprogrammet her!

Studenter på övning med totalstation.
Gunilla Gardelin foto 2010.

Deltemaerne vil deretter bli presentert i 3 parallelle sesjoner andre dag:

Metode
– Innenfor temaet "Bygningsarkeologi som metode" vil både teoretisk-metodiske spørsmål og bruk av tradisjonelle metoder versus nye teknikker og verktøy bli drøftet. Her vil også spørsmål om standardisering av undersøkelsesmetoder være tema. Se programmet for sesjon 1 her!

Betydning/Praksis
– Bygningsarkeologi som premiss for restaurering og produksjon av ny kunnskap: Presentasjon av ferske resultater med vekt på den nytte de fikk for et restaurerings-prosjekt, en tilpasning til ny bruk, en verneargumentasjon eller som ny historisk kunnskap. Prosjekter som har ført til publisering eller annen formidling vil være særlig interessante. Se programmet for sesjon 2 her!

Utdanning/Teori og praksis
– Her presenteres første dag situasjonen og erfaringene i de forskjellige land og spørsmålet om felles nordisk videre-utdanning blir drøftet. Hvilke miljøer tilbyr opplæring og undervisning i dag? Hvem bør rekrutteres som bygningsarkeologer? Hvor langt kan man komme i utdanningen av en bygningsarkeolog innenfor studie-situasjonen? Hvordan har undervisningen i faget utviklet seg?

Presentasjonene på andre dagen handler mer fritt om teori og praksis. Se programmet for sesjon 3 her!

Etter dag to blir det festmiddag i bygningshistoriske omgivelser.

Søndagen er viet ekskursjoner til aktuelle bygninger fra 1600-tallet til 1800-tallet i Oslo sentrum. Se ekskursjonsprogrammet her!

Tid, deltakeravgift, sted, frister
Konferansen arrangeres 30. september – 2. oktober 2011 av Nordisk forum for bygningsarkeologi i et samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, 0175 Oslo.

Påmeldings- og innbetalingsfrist 22. august 2011.
Send mail til: ea@niku.no med navn og kontaktinformasjon, og om du ønsker å delta på festmiddagen.

Konferanseavgiften er NOK 1200 (NOK 600 for studenter). Festmiddagen kommer i tillegg og koster NOK 450. Betal konferanseavgiften og festmiddag inn på NIKU's bankkonto: 4200 49 85820 (Sparebank 1 SMN, N-7467 TRONDHEIM, Norway), Swift Code: SPTRNO 22, IBAN No.: NO08 4200 4985 820. Husk å merke innbetalingen med ditt navn og "20347 Bygningsarkeologi".

Hotell
Det er reservert rom for konferansedeltagere på P-Hotels, Grensen 19 (tidligere Hotell Norrøna). Ved henvendelse direkte til hotellet kan det bookes rom innen 31.8.2011.
Enkeltrom til kr 745, - pr natt
Dobbeltrom kr 845,- pr natt
http://www.p-hotels.no/content.ap?thisId=25

Se konferencens fredagsprogram. Klik på linket eller billedet forneden i venstre spalte!


Konferencen arrangeres af norske medlemmer af Nordisk forum for bygningsarkæologi i et samarbejde med:
og får økonomisk støtte fra:Klik på Nordisk Kulturfonds logo for at se,
hvordan du får støtte: