Oslo-konference 2011

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslo-konference2011

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Odense adelige Jomfrukloster, Karen Brahes bibliotek

Odense adelige Jomfrukloster. Karen Brahes bibliotek med kamin fra 1600-årene. Ebbe Hædersdal foto 2009.Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!

PROGRAM FOR
NORDISK KONFERANSE FOR BYGNINGSARKEOLOGI

med forbehold om endringer
versjon 07.09.2011

MÅL OG MENING

Lørdag 01.10.2011
Foredragene holdes i tre parallelle sesjoner, og man kan bytte mellom sesjonernes foredrag.
SESJON 3. Teori og praksis – Ordstyrer: Morten Stige, Byantikvaren i Oslo
Kl. Forelesning Forelesere
09.00 Kaffe/te og frukt  
09.30 "Fremføring" som begrepsapparat i kulturminneforvaltningen? Linda L. Veiby, Riksantikvaren
10.05 Bygningsarkeologi i miljøets tjeneste. Ola H. Fjeldheim, Ullensaker kommune
10.40 Kaffe/te og kake  
11.10 Arkeologi i finstua Siv Abrahamsen Anholt & Vibeke Lia, Vestfold fylkeskommune
11.45 Materialkvalitet i kortaket på Værnes Kyrkje. Roald Renmælmo, HiST & Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
12.20 En kriminalhistorie. Positive resultater av negative spor. Brit Heggenhougen, NIKU
12.55 Lunsj  
13.55 Første spor av byggevirksomhet etter svartedauden. Jan Michael Stornes & Trond Engen, NIKU
14.30 Murbruk under 1000 år - en referenssamling på Östergötlands museum Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum
15.05 Plenum. Sammenfatning & diskussion.
Nordisk forum for bygningsarkæologi. Forslag fra landerepræsentanterne til de kommende års aktiviteter. Diskussion
Ordstyrerne
Ebbe Hædersdal, formand
19.00 FESTMIDDAG  


Læs mere om de øvrige indlæg i session 3, session 1 eller session 2 på følgende links:

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3
SESSION 1A SESSION 2A SESSION 3A
SESSION 1B SESSION 2B SESSION 3B
SESSION 1C SESSION 2C SESSION 3C


Klik på sitemap forneden i sidens fod, hvis du ønsker at få et overblik over indholdet på hjemmesiden.

Konferencen arrangeres af norske medlemmer af Nordisk forum for bygningsarkæologi i et samarbejde med:
og får økonomisk støtte fra:
Klik på Nordisk Kulturfonds logo for at se,
hvordan du får støtte: