Oslo-konference 2011

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslo-konference2011

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Odense adelige Jomfrukloster, Karen Brahes bibliotek

Odense adelige Jomfrukloster. Karen Brahes bibliotek med kamin fra 1600-årene. Ebbe Hædersdal foto 2009.Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!

Strandgade 55 - Helsingør

Helsingør, Strandgade 55 fra 1592. Facadeudsnit med herme. Ebbe Hædersdal foto 2011.

Jens Bangs stenhus, Aalborg

Aalborg. Jens Bangs stenhus fra1624. Frontespice. Ebbe Hædersdal foto 2011.

Jens Bangs stenhus, topsten.

Aalborg. Jens Bangs stenhus fra 1624. Topsten i vinduesstik. Ebbe Hædersdal foto 2011.

Lørdagens program.

Sesjon 2. Praksis – Ordstyrer: Ola Storsletten, NIKU

Kl. 10.40-11.10 Kaffe/te og kake

Kl. 11.10-11.45 Nikolaj Hyllestad, arkitekt MAA
»Frederiksgave – dansk tropehus i Vestafrika«
Kaffeplantagen Frederiksgave fungerede fra 1832 til omkring 1850 i et bjergområde i Ghana, tidligere Guldkysten. Efter slavehandlen ophørte i 1803 forsøgte danskerne at etablere plantagedrift med vægt på kaffe, tobak og indigo.

Frederiksgave - Guldkysten Frederiksgave, Guldkysten. Nikolaj Hyllestad foto 2005.

Frederiksgave kaldtes også ”Den Kongelige Plantage” idet plantagen med tilhørende bygninger var en foræring til de danske kystmænd fra kongen Frederik VI. Efter englændernes overtagelse af Guldkysten i 1850, forfaldt bygningerne og Frederiksgave lå i ruin i omkring 150 år.

Nationalmuseet i København tog i 2004 initiativ til et bevarende projekt, hvis formål var at undersøge og genopføre bygningerne på Frederiksgave med det overordnede mål at etablere et museum.


Frederiksgave - GuldkystenFrederiksgave, Guldkysten. Nikolaj Hyllestad foto 2005.

I 2005 blev bygningerne udgravet af arkæologer fra Ghana og Danmark. Alle bygningsdele blev opmålt, fotograferet og undersøgt. Efter arkivstudier og studier af 1800-tals danskbyggede huse i Ghana udfærdigedes et projekt, som dannede grundlag for en genopførsel.
I oktober 2007 indviedes museet med udstilling af effekter, der skildrer livet på en kaffeplantage set fra den hvide og den sorte mands side.

Bygningsarkæologi med botanisk bistand.
En væsentlig forklarende hjælp ved de bygningsarkæo-logiske undersøgelser, var tilstedeværelsen af 8-10 store vildfigentræer. Træerne er karakteristiske ved at have et stort antal søgerødder. Søgerøddernes form og groretning fortalte os, efterhånden som vi lærte at tolke træets ”sprog”, om bygningsdetaljer der ikke mere eksisterende, men som kunne ses som et negativaftryk i rodbilledet. Eksempelvis var der en del rødder der havde knæk på nøjagtig 90º. Andre rødder hængte i luften i en vandret position mellem to faste holdepunkter, og fortalte således om et forsvundet tags højde.
Røddernes virvar var på en gang stabiliserende og bevarende for det ruinøse murværk samtidig med at rødderne var ødelæggende og nedbrydende ved at udvikle tykke rødder indeni murene, der således fik dem til at styrte sammen.

Kl. 11.45-12.20 Niels Erik Jensen, arkitekt MAA, Nationalmuseet, Frilandsmuseet
»Colonial Connections – tværfaglige og -kulturelle samarbejder omkring den dansk/norske koloniarv«

Facademuligheder
For det danske Nationalmuseet har jeg de seneste år  arbejdet med den dansk/norske koloniarkitektur i hovedsagelig Tranquebar, Indien, men også Serampore ved Calcutta, og andre på eller med relation til museet har beskæftiger sig med bygningsarven i Ghana, Afrikas Guldkyst og på Virgin Islands i Caribien.

Det er et samarbejde mellem Nationalmuseet og Københavns Universitet og med  de respektive landes antikvariske- og uddannelsesinstitutioner, og et samarbejde på tværs af fag og landegrænser og på forskelligartede opgaver omkring restaurering,  dokumentation og undersøgelser af det materielle og immaterielle kulturarv, bevarende og byudviklende planlægning,  mv.


Facademuligheder. Niels Erik Jensen 2011.

Kl. 12.20-12.55 Ulrik Hjort Lassen, Ph.D-studerende, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.
»Stolpverket i Logen på Maglö«

Logen på MaglöLogen på Maglö. Ulrik Hjort Lassen foto 2009.De historiske bygningers konstruktionsmæssige og tekniske aspekter med fokus på det indre bærende skelet, behandles ikke ofte i videnskabelige, bygningsarkeologiske eller bebyggelseshistoriske  artikler. Det er som oftest arkitekter, antikvarer, kunsthistorikere, arkæologer og etnologer som har den foretrukne ret til at udføre dokumentation når det handler om historiske bygninger, og den nødvendige kundskab til at finde og tolke de mere tekniske detaljer kræver indgående kundskab om det historiske håndværk.

Logen på Maglö. Tegning af Ulrik Hjort Lassen.Logen på Maglö

I dette studie er den 250 år gamle agerumslade i Maglö blevet undersøgt udfra historiske og tekniske synsvinkler. Det har været et samarbejde mellem en historiker, en håndværksdoktorand og en tømrer/arkeolog og resultatet er publiceret i en artikel i Bebyggelseshistorisk Tidskrift Nr 60/2010. Hensigten har været at beskrive stolpverkskonstruktionen som en traditionel svensk byggemetode, og derigennem fremhæve laden som en unik repræsentant fra en glemt svensk byggetradition i det sydlige Sverige. I løbet af 2009-2010 udførtes en dokumentation af agerumsladen, som involverede opmålinger og analyser af konstruktionen, studier af konstruktionsdetaljer og de stadig eksisterende værktøjsspor og mærker fra den oprindelige byggeproces. Opmålingerne og dokumentationen udførtes af håndværkere med erfaring fra historiske byggemetoder, og derfor har fokus været at forsøge at forstå det håndværk som ligger bag stolpverkskonstruktionen. Det har været et forsøg på at skabe en slags dialog mellem den moderne og den historiske håndværker, som kan være yderst værdifuld når hensigten med studiet er at rekonstruere den oprindelige byggeprocess eller at foretage velovervejede bedømninger ved restaureringer.

Kl. 12.55-13.55 Lunsj.

Læs mere om de øvrige indlæg i session 2, session 1 eller session 3 på følgende links:

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3
SESSION 1A SESSION 2A SESSION 3A
SESSION 1B SESSION 2B SESSION 3B
SESSION 1C SESSION 2C SESSION 3C


Klik på sitemap forneden i sidens fod, hvis du ønsker at få et overblik over indholdet på hjemmesiden.

Konferencen arrangeres af norske medlemmer af Nordisk forum for bygningsarkæologi i et samarbejde med:
og får økonomisk støtte fra:
Klik på Nordisk Kulturfonds logo for at se,
hvordan du får støtte: