Oslo-konference 2011

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslo-konference2011

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Odense adelige Jomfrukloster, Karen Brahes bibliotek

Odense adelige Jomfrukloster. Karen Brahes bibliotek med kamin fra 1600-årene. Ebbe Hædersdal foto 2009.



Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!

Hamsund3

Hamsund. Hans Jacob Hansteen foto 2000.

Lørdagens program.

Sesjon 1. Metode – Ordstyrer: Leif Anker, Riksantikvaren, Oslo

Kl. 11.45-12.20 Mille Stein, konservator & Barbro Wedvik, konservator, NIKU
»Røntgenfotografering av verneverdige trebygninger. Et diagnoseverktøy.«

RoentgenundersoegelseNy røntgenteknologi gir mulighet for ikke-destruktive undersøkelse av skjulte elementer i verneverdige trebygninger, både mht. undersøkelse av konstruksjoner, materialbruk og tilstand.

Det er lite erfaring med denne type røntgenundersøkelser. Flere utfordringer må drøftes. Det gjelder bl.a. valg av egnet utstyr, rutiner for å redusere strålefaren, rutiner for valg av eksponeringsparametere og tolkning av røntgenbilder.


Røntgenundersøkelse av en panelt laftebygning. Barbro Wedvik (NIKU) “fremkaller” røntgenfilmen på skanneren. Røntgenrøret står på den grønne kassa. Foto: NIKU 2009.

I vårt innlegg vil vi drøfte våre første erfaringer med bruk av røntgen i felt og røntgenundersøkelse av trebygninger. Vi vil presentere resultatene av vår test av to røntgenapparater (XRS-3 X-ray og  CP120B) mht. sikkerhet og egnethet ved røntgenfotografering av trekonstruksjoner.

Litteratur: Stein, M., B. Wedvik, et al. (2010). "Digitalt og mobilt. Ny røntgenteknologi for kulturminnevernet." Meddelelser om konservering(2): 16-24.

Kl. 12.20-12.55 Hans Jacob Hansteen, arkitekt MNAL, professor emeritus i bygningsvern NTNU»Skissens fortreffelighet.«
I en tid da bygningsarkeologien og annen arkeologi gjør seg bruk av alle hånde avansert teknologi står tradisjonelle manuelle arbeidsmåter i fare for å gå glemmeboken. Påstanden som søkes underbygget her, er at i hvert fall noen av dem i høy grad er skikket også i dag både i kraft av effektivitet og som trening i observasjon. I særdeleshet har jeg den kvalifiserte skissen i tankene og skal belyse det med enkelte 30-35 år gamle eksempler.

HamsundI årene 1976-78 ble det gjennomført dokumentasjon av bebyggelsen i strandstedet Sogndalstrand, et tidligere ladested på Sør-Vestlandet i Norge. For å kunne gjennomføre en tilfredsstillende analyse og evaluering av stedet ønsket var det ønskelig med en oversikt over bygningenes – inklusive detaljenes ­– typologi, bevaringstilstand og funksjonalitet. Tradisjonelle antikvariske oppmålinger med alle dens kvaliteter, ville medføre et uoverkommelig tidsforbruk og et ble derfor søkt arbeidsmåter som kunne gi relevant dokumentasjon med vesentlig lavere tidsforbruk.

Skisse og foto fra Hamsund i Hamarøy. Hans Jacob Hansteen foto 2000.

Hamsund2


 

 

 

 

I dette innlegget presenteres de arbeidsmåtene det ble funnet frem til og arbeidstid som medgikk, illustrert med eksempler fra bebyggelsesdokumentasjonen i Sogndalstrand og som senere er anvendt i en rekke sammenhenger. Sentralt i arbeidsmåten står frihåndsskisser i angitt målestokk for planer, innredninger og detaljer. Arbeidsmåten ble også tatt i bruk ved grunnlagsdokumentasjon for enkelte istandsettingsprosjekter. Et av disse, dokumentasjon av to bygninger i Helleren i Jøssingfjord er videreført i 2009-10, delvis med supplerende skisser, delvis med manuell oppmåling basert på akser. Den erfaringsbaserte påstanden er at skissen kan gi høy bevissthet om det som dokumenteres samt en målrettet, kvalifisert og umiddelbart tilgjengelig dokumentasjon i løpet av meget kort tid – dvs. en meget økonomisk arbeidsmåte.

Kl. 12.55-13.55 Lunsj.

Læs mere om de øvrige indlæg i session 1, session 2 eller session 3 på følgende links:

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3
SESSION 1A SESSION 2A SESSION 3A
SESSION 1B SESSION 2B SESSION 3B
SESSION 1C SESSION 2C SESSION 3C


Klik på sitemap forneden i sidens fod, hvis du ønsker at få et overblik over indholdet på hjemmesiden.

Konferencen arrangeres af norske medlemmer af Nordisk forum for bygningsarkæologi i et samarbejde med:




og får økonomisk støtte fra:








Klik på Nordisk Kulturfonds logo for at se,
hvordan du får støtte: