Oslo-konference 2011

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslo-konference2011

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Odense adelige Jomfrukloster, Karen Brahes bibliotek

Odense adelige Jomfrukloster. Karen Brahes bibliotek med kamin fra 1600-årene. Ebbe Hædersdal foto 2009.Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!

PROGRAM FOR
NORDISK KONFERANSE FOR BYGNINGSARKEOLOGI

med forbehold om endringer
versjon 07.09.2011

MÅL OG MENING

Lørdag 01.10.2011
Foredragene holdes i tre parallelle sesjoner, og man kan bytte mellom sesjonernes foredrag.
Sesjon 1. Metode – Ordstyrer: Leif Anker, Riksantikvaren, Oslo
Kl. Forelesning Forelesere
09.00 Kaffe/te og frukt  
09.30 Dendrokronologi som metode i bygningsarkeologi. Kjell Marius Mathisen, Maihaugen
10.05 Arkeologi på bygningenes overflater – om NIKUs undersøkelses- og dokumentasjonsrutiner. Kristin Solberg, NIKU
10.40 Kaffe/te og kake  
11.10 Pigmentanalyse. Susanne Kaun, NIKU
11.45 Røntgenfotografering av verneverdige trebygninger. Et diagnoseverktøy. Mille Stein & Barbro Wedvik, NIKU
12.20 Skissens fortreffelighet. Hans Jacob Hansteen, Oslo
12.55 Lunsj  
13.55 Metod och teknik i byggnadsarkeologin – med exemplen Varbergs fästning, Dalby kyrka och Kungshuset i Lund. Gertie Ericsson, Kulturen i Lund
14.30 Digital dokumentasjon av bygninger og ruiner: – en kritisk vurdering av laserskanning som bygningsarkeologisk dokumentasjonsmetode. Regin Meyer & Lars Gustavsen, NIKU
15.05 Plenum. Sammenfatning & diskussion.
Nordisk forum for bygningsarkæologi. Forslag fra landerepræsentanterne til de kommende års aktiviteter. Diskussion
Ordstyrerne
Ebbe Hædersdal, formand
19.00 FESTMIDDAG  


Læs mere om de øvrige indlæg i session 1, session 2 eller session 3 på følgende links:

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3
SESSION 1A SESSION 2A SESSION 3A
SESSION 1B SESSION 2B SESSION 3B
SESSION 1C SESSION 2C SESSION 3C


Klik på sitemap forneden i sidens fod, hvis du ønsker at få et overblik over indholdet på hjemmesiden.

Konferencen arrangeres af norske medlemmer af Nordisk forum for bygningsarkæologi i et samarbejde med:
og får økonomisk støtte fra:
Klik på Nordisk Kulturfonds logo for at se,
hvordan du får støtte: