Oslokonference

Ny nordisk konference
om bygningsarkæologi på vej. Læs mere om konferencen her!

Oslokonference

Se søndagens ekskursionsmål
her!

Drammen stasjon, rom A

Se programmet for konferencen her
.

Frogner hovedgaard

Indlæggene på konferencens første dag. Læs mere her!


Odense adelige Jomfrukloster, arkaderummet
Odense adelige Jomfrukloster. Arkaderummet. Ebbe Hædersdal foto 2009.

Forskningsprojekter og aktuelle undersøgelser

Her kan du eller din institution give en kort præsentation af jeres forskningsprojekter eller aktuelle undersøgelser. Er du interesseret, så henvend dig venligst til webmaster (se nederst på siden) og få oplysninger om hvordan og på hvilke vilkår. Indleveret materiale kan også blive publiceret i nyhedsbrevene, som sendes ud til en lang række kolleger i de nordiske lande. Bemærk at Buildings-archaeology.net ikke publicerer kommercielt materiale.

Buildings-archaeology.net søger frivillige redaktører i de nordiske lande. Er du interesseret i at være med til at formidle viden om bygningsarkæologi eller relaterede emner og aktuelle undersøgelser i dit land, er du også velkommen til at kontakte webmaster.

Odense adelige Jomfrukloster, kælderOdense adelige Jomfrukloster, nordfacade
Tv. Odense adelige Jomfrukloster, tidl. middelalderlig bispegård fra 1504-1508. Kælder med brønd og gulv fra ældre bygning. Th. Munkesten i nordfacaden med arabiske tal skåret i stenen før brænding – årstallet 1461? Ebbe Hædersdal foto 2010.